نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

مطالعات در مورد ساختار عمومی پایان نامه ها و رساله ها منجر به ارایه برخی از مدل های تاثیرگذار مانند مدل هایلند (2004) و مدل های العلی (2010) شده است. مطالعات بسیار اندکی به بررسی ساختار کلی بخش تشکر و قدردانی در کتابها پرداخته است. بنابراین ، مطالعه حاضر تلاشی برای یافتن پاسخ به این سوال است که آیا بخش قدردانی و تشکر کتاب از الگوی سازمانی پیروی می کند یا خیر. برای این منظور ، 200 کتاب (100 کتاب توسط بومیان و 100 کتاب توسط انگلیسی زبانان غیر بومی) که شامل بخش قدردانی و تشکر ، از میان 1000 کتاب است ، در نظر گرفته شده است. داده ها با استفاده از مدل معروف هایلند (2004) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های نویسندگان انگلیسی و غیر بومی انگلیسی نشان داد که ساختار کلی بخش تشکر و قدردانی کتاب ها از الگوی سازمانی پیروی می کند که ترکیبی از دو مدل است: طرح هایلند (2004) (همه بخش ها و مراحل) ، مدل العلی (2010) (مرحله ستایش و تشکر از خدا و امضا کردن) و دو حرکت جدید که توسط محققان این مطالعه مشخص شده است: بخش کپی رایت و تفسیر ( این عناوین توسط محققان پیشنهاد شده است). این یافته ها نشان می دهد که درک کامل از این الگوی سازمانی می تواند به نویسندگان کمک کند تا از این فضای منحصر به فرد برای تقدیر و شکل گیری هویت دانشگاهی خود بهره مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات